Co robi product owner w zespole projektowym?

Każda firma projektowa w ostatnich czasach wprowadza działania mające na celu jak najsilniej zwiększyć zadowolenie swoich klientów. W związku z tym wprowadzane są nowe metody, które pozwalają na osiągnięcie tego założenia. Jednym ze sposobów jest metodyka scrum, która zyskała bardzo dużą popularność szczególnie wśród rozwijających się firm.

W każdej z nich tworzone są odpowiednie zespoły odpowiedzialne za wdrożenie tej metodyki w pracę firmy. W skład takiego zespołu wchodzą między innymi product owner, zespół do spraw rozwoju oraz mistrz scrum. To właśnie oni mają wspólnie działać, aby cały projekt jak najbardziej spełniał oczekiwania klienta. Krótko doprecyzujemy czym zajmuje się osoba zajmująca pierwsze stanowiska.

Właściciel produktu to osoba o szerokiej wiedzy, która ukończyła szkolenia scrum. Ukończenie zarządzanie projektami szkolenie pozwala mu na podejmowanie wielu decyzji związanych z samym tworzeniem projektu, jak i z jego realizacją.

Ściśle współpracuje on z klientem oraz uzyskuje informacje na temat jego oczekiwań dotyczących danego zlecenia. Kontroluje również pracę zespołu odpowiedzialnego za rozwój i ocenia pracę na każdym etapie tworzenia projektu. Jest on zatem osobą odpowiedzialną za końcowy efekt całego przygotowania propozycji dla klienta, a jego działania mają prowadzić do tego, aby był on w pełni zadowolony.

Aby dobrze wykonywać swoją pracę osoby na tym stanowisku muszą poświęcić wiele czasu i uwagi na własny rozwój. Pomocne w tym mogą być między innymi kursy agile pm foundation, które dostarczają profesjonalnej wiedzy na najwyższym poziomie. To właśnie dzięki nim zyskują oni zaufanie ze strony pracodawców i mogą cieszyć się tak wysokim stanowiskiem.


Blog o podobnej tematyce: https://www.sukces-konferencje.pl


Mimo odpowiedzialności, która pokładana jest na właścicielu produktu jest to praca, która daje ogromną satysfakcję. Oczywiście wymaga od nas zaangażowania oraz często przysparza stresów, jednak pozytywne efekty końcowe naszej pracy sprawiają, że zapominamy o wszystkich trudnościach.