Czy brygadzista zajmuje się kierowaniem zespołem?

Stanowisko brygadzisty (zwanego niekiedy również mistrzem) występuje w każdym dużym zakładzie produkcyjnym. Jednak niewiele osób, które nie posiadają doświadczenia w tego typu pracy, zdaje sobie sprawę z zakresu obowiązków, które musi wypełniać brygadzista oraz tego, w jak dużym stopniu jest on odpowiedzialny za pracę zespołu.

Brygadzista – kim jest?

Brygadzista to osoba, która odpowiada za zarządzanie zespołem pracowników wykonawczych. Choć jego głównym celem jest utrzymanie produkcji na wysokim poziomie jakościowym i ilościowym, jest to przede wszystkim kierownik, który musi zarządzać ludźmi. Do jego obowiązków należy utrzymanie dobrej atmosfery w miejscu pracy, motywowanie pracowników, przewodzenie im oraz sprawowanie kontroli nad wykonaną pracą.

Szkolenia dla brygadzistów nastawione są w dużej mierze na zdobycie praktycznych umiejętności kierowania zespołem – dobre szkolenie dla mistrzów będzie więc zawierało wiedzę z zakresu komunikacji, motywacji i przywództwa.

Brygadzista to osoba, która jest więc kierownikiem pierwszego stopnia: jego decyzje wpływają więc nie tylko na zespół i jego wydajność, ale również w pewnym stopniu mogą wpływać na funkcjonowanie całego zakładu pracy.

W jaki sposób brygadzista kieruje zespołem?

Brygadzista ma pod sobą niewielki zespół pracowników wykonawczym, którym musi zarządzać. Zwykle wykorzystuje do tego swoje własne talenty (takie jak wzbudzanie sympatii, szacunku i zaufania czy umiejętności komunikacyjne), jak i odpowiednie metody zarządzania ludźmi. Szkolenia Agile pozwalają na skuteczne budowanie zespołu w taki sposób, by był on maksymalnie samodzielny i samowystarczalny.


Więcej o szkoleniach: https://www.czasopismopedagogiczne.edu.pl


Jeśli chodzi o Scrum szkolenia przydadzą się przede wszystkim brygadzistom, którzy mają szerokie kompetencje z zakresu planowania projektowego. W niektórych zakładach pracy brygadzista odpowiada również za układanie grafików, co wymaga od kierowników również znajomości prawa pracy, w szczególności gdy przedsiębiorstwo funkcjonuje przez całą dobę, a pracownicy przychodzą do pracy na różne zmiany.